don't be afraid of mispronunciation

Masayo Koike was born in Tokyo in 1959 and graduated from the International Relations Department of Tsuda Juku College in Tokyo. Her first published book of verse was Mizu no Machi kara Arukidashite (I Began to Walk from the Water Town) which was released by a major publisher of poetry in 1988. Her second volume of poetry was Seikasai (Fruit and Vegetable Festival) published in 1991. Her third volume of poetry Eien ni Konai Basu (The Bus that Never Comes), published in 1997 and was awarded the 15th Gendaishi Hanatsubaki Prize (Modern Poetry Camellia Prize). Her following book of verse Mottomo Kannohtekina Heya (The Most Sensuous Room) was published in 2000 and awarded the 30th Takami Jun Literary Prize. Then followed two more books of verse, Yoakemae Juppun (Ten Minutes before Dawn) and Ame Otoko, Yama Otoko, Mame o Hiku Otoko (Rain Men, Mountain Men and Men Who Mill Coffee Beans) both published in 2001. In 2003 Masayo’s first selected poems appeared.

 Masayo Koike sinh tại Tokyo năm 1959 và tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế của đại học Tsuda Juku ở Tokyo. Cuốn sách thơ đầu tiên của bà là Mizu no Machi kara Arukidashite (Tôi đã bắt đầu bước từ thị trấn nước), được một nhà xuất bản lớn chuyên về thơ xuất bản năm 1988. Tập thơ thứ hai là Seikasai  (Lễ hội rau quả) xuất bản năm 1991. Tập thơ thứ ba Eien ni Konai Basu (Chuyến xe buýt không bao giờ tới) xuất bản năm 1997 và giành giải thưởng Gendaishi Hanatsubaki lần thứ 15. (Giải thưởng thơ ca hiện đại Cây Sơn Trà). Cuốn sách thơ tiếp theo Mottomo Kannohtekina Heya (Căn phòng hoan lạc nhất) xuất bản năm 2000 và giành giải thưởng văn chương Takami Jun lần thứ 30. Hai tập thơ tiếp theo, Yoakemae Juppun (Mười phút trước bình minh) và Ame Otoko, Yama Otoko, Mame o Hiku Otoko  (Người đàn ông mưa, người đàn ông núi và người đàn ông xay hạt cà phê) đều ra mắt năm 2001. Năm 2003, tuyển chọn đầu tiên những bài thơ của Masayo xuất hiện.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR