tôi tung cả hai tay lên trời
about us | chúng tôi
 

AJAR is dedicated to the discovery of poetry and art in both ordinary and hidden places, providing a space for these works to be exhibited, loved, and challenged. As a bilingual journal and independent small press based in Hanoi, AJAR provides an opening for questions, imaginings, and poetic (im)possibility to be shared across borders, inhabiting language as it moves between worlds and words. In bringing fresh and critical voices of Vietnamese literature and art into English, and welcoming those voices from everywhere into Vietnamese, we focus on quality translations and envision books as artifacts of artistic collaboration. Alongside single author poetry collections, AJAR publishes a bilingual journal of poetry, short fiction, essay, and artwork that revolves around a specific word of choice for each issue. 

While accepting donations from individuals, AJAR is self-funded and unaffiliated with any outside or inside organization. To be a part of keeping AJAR alive, please buy books or contact us at kaitlin.rees@gmail.com or nhathuyenaz@gmail.com or kaitlin.rees@gmail.com 
to see how you can support.

_______________________________________________________________________________________________


AJAR dành cho sự khám phá những nơi chốn vắng lặng và thường nhật của thơ ca và nghệ thuật, mở ra một không gian để thưởng lãm, yêu thương và thử thách. Là một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ đầu tiên tại Hà Nội và một đơn vị xuất bản độc lập, AJAR mở ngỏ cho những câu hỏi, sự tưởng tượng và những (bất) khả tính thi ca được chia sẻ trong và ngoài các biên giới, cư trú trong ngôn ngữ khi dịch chuyển giữa các thế giới và ngôn từ.  Trong nỗ lực mang tới những giọng nói tươi mới, giàu tính phê bình của văn chương và nghệ thuật Việt Nam trong tiếng Anh và chào đón những đồng thanh đồng khí từ các ngôn ngữ khác đến với tiếng Việt, chúng tôi chú trọng vào chất lượng dịch thuật và hữu thực hoá các cuốn sách như những hiện vật của sự hợp tác nghệ thuật. Cùng với các thi phẩm của các tác giả, AJAR ấn hành tạp chí song ngữ với thơ, hư cấu, tiểu luận và các tác phẩm nghệ thuật xoay quanh một từ cụ thể cho mỗi số.


Trong khi chúng tôi mong nhận được các đóng góp, chia sẻ từ các cá nhân, AJAR hoạt động bằng phương thức tự chi trả và không liên kết với bất cứ một tổ chức nào trong và ngoài nước. Để giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động, độc giả vui lòng mua sách hoặc liên lạc với chúng tôi theo email nhathuyenaz@gmail.com / kaitlin.rees@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________________
 ajar guidelines for general submission
 

 1. we publish poetry, (non)fiction, art (photography, illustration, painting, video, sound), lovers (criticism, commentary), and encounters (interview, discussion)
 2. submit by email to submit@ajarpress.com with everything in one document.
 3. send a maximum of five (5) pages of poetry and ten (10) pages of short fiction, essay, commentary, or interview
 4. recorded readings of are highly encouraged, audio as mp3, and video as mp4
 5. please send previously unpublished work in English or Vietnamese or both
 6. all translations should be accompanied by the original text and should be previously unpublished online, though their originals may have appeared elsewhere online
 7. simultaneous submissions are acceptable but please notify us if work is accepted by another online publication
 8. before submitting, please take time to read through our website to familiarize yourself with these categories and the qualities of writing we publish.
 9. we will respond to all submissions during our reading period: door currently closed

_______________________________________________________________________________________________
 

 


hướng dẫn chung cho việc gửi bài tới ajar
 

 1. chúng tôi dành không gian cho thơ, (phi) hư cấu, nghệ thuật (nhiếp ảnh, minh hoạ, tranh vẽ, video, âm thanh…), người yêu văn chương nghệ thuật (tiểu luận phê bình, bình luận) và những gặp gỡ (phỏng vấn, trao đổi, thảo luận)
 2. gửi bài qua thư điện tử tới submit@ajarpress.com 
 3. vui lòng gửi tối đa năm (5) trang thơ và mười (10) trang cho tiểu luận, hư cấu ngắn, bình luận, phỏng vấn
 4. chúng tôi khuyến khích nhận được các ghi âm kèm theo, định dạng file âm thanh là mp3 hoặc mp4 cho video
 5. gửi tới chúng tôi tác phẩm chưa xuất bản, có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, hoặc cả hai ngôn ngữ, kèm theo một tiểu sử ngắn và hình ảnh của tác giả, dịch giả. văn bản ở định dạng Microsoft Word
 6. tất cả các bản dịch cần kèm theo văn bản gốc và chưa từng xuất bản online, dù bản gốc có thể đã xuất bản đâu đó
 7. gửi bài đồng thời được chấp nhận, nhưng vui lòng báo cho chúng tôi biết nếu tác phẩm của các bạn được chấp nhận đăng tải trên một ấn bản online khác
 8. trước khi gửi bài, vui lòng dành thời gian đọc qua trang web của chúng tôi để thân quen hơn với các lĩnh vực và chất lượng sáng tác mà chúng tôi trông đợi
 9. chúng tôi sẽ hồi đáp các bài vở gửi tới trong thời kỳ đọc bản thảo: hiện nay cửa đóng kín 
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR