until I no longer need these clothes on my body
Một bài thơ ngắn về bình minh
Author: Masayo Koike
Published on: 1/4/2016 10:41:12 PM

Nước Mỹ, trong một nhà xí ở Santa Fe
Bình minh
Tôi đang thong thả đi tè
Thật lâu lâu lâu
Trong cả thế giới này
Tôi thấy như thể chỉ còn lại âm thanh này và tôi
Dù âm thanh ấy từ tôi mà ra
Nó vang lên kì lạ như thể đến từ bên ngoài
Như thể tôi đang được nó an ủi
Như câu chuyện không hồi kết của một bà già
Tôi đã
Đợi nó kết thúc
Nhưng không
Một thời gian chẳng thuộc về
Bất cứ ai
Bất cứ đâu
Tôi đã không ở đây,
Tôi không còn sống,
Tôi thậm chí có thể nói như vậy
Lúc này âm thanh đã tắt hẳn
Trong căn phòng đang lạnh đi nhanh chóng này
Một linh hồn im lặng bất chợt sinh ra
Phải tôi không, có phải tôi?
Hơi ấm sự sống rời bỏ dưới hình dạng một vòng tròn vô hình
Ngươi có ở đó không?
Ngươi có ở đó trong căn phòng ấy không?
Tôi đã ở đó
Tôi còn sống
Đã từ rất lâu giọng nói hồ nghi chạm đến tôi


Đức Anh dịch từ bản tiếng Anh của Leith Morton

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR