don't be afraid of mispronunciation
Cái gạt tàn và cô gái
Author: Masayo Koike
Published on: 4/14/2016 11:31:32 AM

Cô gái uống một liều những tâm hồn trẻ tuổi
Sống không cúi đầu vẫn cứ thong dong

Cuối mùa hè
Giữa đường
Con ve sầu cánh nâu chết nằm phơi bụng

Trong chiếc quạt khép của dì
Mắc kẹt, con bướm năm nay đã chết

Trong hiệu thuốc lá nơi tận cùng con dốc
Người bán hàng chung thân chẳng nhúc nhích mảy may

Lũ trẻ thập thò
Cá hay bầy chiền chiện
Lao về phía tảo biển

Trong vũ trụ rệu rã, nhỏ bé, đống phân chó còn lại

Sức mạnh của màu xanh gắn chặt cửa sổ
Tất thảy cây cành lặng im bùng lửa
Z, zzz, zzzz
Màu xanh rì rầm

Chiều tà trong phòng nhạc khóa kín
Người ta nghe một hợp âm lạ lùng

Trên mặt đàn piano

Những que diêm và một bó nến con

‘Cởi tất ra’
‘Cứ mặc nguyên váy’

Hai chân cô gái chậm rãi mở ra
Ở lối vào những sinh viên khóa trên chếnh choáng

Đang nhìn một cô gái khác từ xa
Mùa hè này
Ràng buộc quá khứ của họ với nhau
Du hành sau họ

Từ ngày mai tất cả    sẽ bắt đầu sự kết thúc

-- Đức Anh dịch từ bản tiếng Anh của Leith Morton
-- Hình ảnh của Nguyễn Hoàng Giang

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR