I may just be sitting on two stools at the same time, sweetheart

Mai Văn Phấn was born in 1955 in Kim Son, Ninh Binh province, Mai Van Phan now lives and writes in Hai Phong City. He has won several literary awards in Vietnam and published 14 books of poetry: Drops of Sunlight, 1992; Calling to the Blue, 1995; Prayers to Dawn, 1997; Ritual of Naming, 1999; People of the Era, 1999; Water Wall, 2003; The Day After, 2009; And Suddenly the Wind Blows, 200); Bau Firmament Without Roof Cover, 2010; Mai Van Phan: Selected Poems, 2011; Hidden-face Flower, 2012; Just Born There, 2013; Seeds of Night and Day,2013.


 

Mai Văn Phấn, sinh 1955, tại Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Đoạt một số giải thưởng Văn học trong nước. Đã xuất bản 14 tập thơ: Giọt nắng (1992); Gọi xanh (1995); Cầu nguyện ban mai (1997); Nghi lễ nhận tên (1999); Người cùng thời (1999); Vách nước (2003); Hôm sau (2009); và đột nhiên gió thổi(2009); Bầu trời không mái che (2010); Thơ tuyển Mai Văn Phấn (thơ cùng tiểu luận và trả lời phỏng vấn, 2011); hoa giấu mặt (2012); Bầu trời không mái che / Firmament without Roof Cover (2012 - Tái bản lần hai bổ sung bản Anh ngữ), và Vừa sinh ra ở đó (2013), Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day (2013).

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR