If we have brought a species to extinction let it flood and fill our minds with sound
triển lãm vi mô
Author: Lưu Diệu Vân
Published on: 9/10/2015 5:08:41 PM

Vật thể nghi tiết chễm trệ, hãnh diện phản chiếu bờ biển thâm trầm bên dưới.

Cây cỏ dan díu chim muông, người nhập nhằng hệ lụy phóng thể hạn thể.

Cánh cổng dát vàng kênh kiệu đạp lên mặt đất nhưng luồn cúi nịnh hót trời cao.

Lớp kính kiên nhẫn nhặt nhạnh từng phiến hắc bạch cuộc sống, thu giảm sáu giác quan, phóng đại tri giác.

Tất cả nằm trong ngăn kính phản tỉnh, phía bên trong tầm nhìn cõi tạm, 7 tỷ cặp mắt khắc trên mình một hạt gạo trắng gọn lỏn một ngôi chùa thủy mạc trên đỉnh núi, phân vân, nửa đang buông mình, nửa níu hiện hữu.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR