Tất cả là cánh cửa tất cả là chiếc cầu
Phải lòng một cây cam
Author: Tú Trinh
Published on: 9/21/2015 5:04:37 PM

cho Babayaga

Một ban mai cánh đồng
mơ hồ về mọi thứ mình say đắm
tôi đi xa vạn dặm
chỉ để phải lòng một cây cam.

Cây cam ấy ướp thành phố xa lạ trong hương.
Ê tháng 4,
tôi muốn gieo mình xuống vực
tôi hôn kẻ lạ mặt trong gương
tôi truy đuổi dấu vết của chính mình
và xếp đặt lại trật tự đạo đức cho cảm xúc.

Tôi chọn lý tưởng của những điều đã biết
tôi chọn sự trở về bất trắc
tôi chọn xa cây cam
một chiều đại dương xanh biếc.

Nhưng tôi bị chứng nostalgia
ngay khi đứng trên nền yêu dấu cũ.

Cây cam mà tôi phải lòng nơi xa
chỉ mỉm cười và hát:
‘những chiếc muỗng bạc
gọi tên sợi mì
hey, Identity
are you being constructed
as you lost your heart to a tree?’  

Dưới bóng mát cây cam mà tôi phải lòng
loài mèo yêu nhau.-- dịch bởi Tú Trinh

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR