Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.
​Bản Đồ Tâm Hồn
Author: Shuntarö Tanikawa
Published on: 9/21/2015 5:02:06 PM

Trong tôi một thửa rau. Trong tôi một túp lều cũ,
trong túp lều cũ, một chiếc cày nhàn. Trong tôi một người đàn bà, cạnh nàng
một con chó lành. Trong tôi ngục tù những
con quạ, vỗ cánh thức giấc tôi vào đêm.
 
Trong tôi một cậu bé. Một cậu bé chưa sinh ra.
Cậu  im lặng. Im lặng và vo tròn mình vào một quả bóng.
Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.
 
Những chồi non thời gian nhọc nhằn kết tụ.
Trong tôi là hạt giống. Là hạt giống.
 
Trong tôi là rừng cây bị tàn phá từng ngày.
Bất tận mặt trời đêm.
 
Trong tôi, một chiếc cột chống đỡ cơn mơ.


-- 
dịch bởi Tịnh Thủy

(dịch từ bản dịch tiếng Anh, Vagabond Press xuất bản: Poems of Masayo Koike, Shuntaro Tanikawa & Rin Ishigaki)

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR