If we have brought a species to extinction let it flood and fill our minds with sound
Cửa sổ
Author: Hanoi DocLab
Published on: 5/30/2015 7:20:37 PM

Giới thiệu bởi Đỗ Hà Thu

Cửa sổ không đơn thuần là một vật thể mà như một kết nối thiết yếu giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Cửa sổ dường như tạo ra một “ranh giới an toàn”, nơi mỗi người được tự do quan sát, tưởng tượng và chiêm nghiệm, không hạn định về không gian, thời gian và ý thức thực tại.

Thông qua 8 bộ phim ngắn của dự án này, tôi thấy mình như được đến gần hơn với thế giới riêng của nhà làm phim, như thể chúng tôi đã mở cánh cửa riêng để khán giả bước vào thế giới ấy, chuyện trò, cảm nhận trong thinh lặng.

Bên cạnh đó, ý tưởng dự án giúp nhà làm phim có một cái nhìn mới mẻ hơn về thế giới xung quanh. Nó không chỉ giới hạn bằng các giác quan mà còn mở rộng các vỉa tầng ý nghĩa bằng chính trải nghiệm của mình. Tôi cảm nhận được tính cách, con người của mỗi đạo diễn trong phim và ở đâu đó tôi nhìn thấy những kí ức được chôn giấu rất sâu trong thế giới nội tâm của họ, và chính điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

______________________________________________________________________

Chương 100 – Cửa sổ 
bởi Đỗ Hà Thu và Nguyễn Phương Thảo

Chương 100 – Cửa sổ phản ánh một trải nghiệm hiện thực về nhân sinh quan của hai con người.
______________________________________________________________________

Cửa Sổ Mở Cửa Sổ
bởi Đồng Thảo 
______________________________________________________________________

Window 
bởi Ngô Thanh 

Cửa sổ là nơi chốn không trú sở. Đúng hơn, nó là không gian lại qua của trong – ngoài, quá khứ-hiện tại- tương lai, nơi phơi trải cuộc chơi của từ và ảnh.______________________________________________________________________

Tờ Hoa 
bởi Phạm Mai Phương

Một minh họa bằng phim cho một câu chuyện từ một tản văn của nhà văn Việt Nam Nguyễn Tuân.______________________________________________________________________

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR