đếm số lượng vi khuẩn cơ thể người bỏ lại trên giường
taxi tới phố người Hoa ở Sydney
Author: Chris Song
Published on: 9/6/2016 3:14:15 PM

tôi và vài người bạn
mang trên mình một ít Trung văn
kéo theo những va ly mỏi mệt
nửa đêm ra khỏi sân bay (quốc tế)
bước vào cái lạnh lạ lùng

chúng tôi bước lên một chiếc taxi
tài xế người Hoa
tôi đưa bảng tên khách sạn
we want to go to this hotel.
bật ra một câu tiếng Anh du khách chuẩn bị kĩ càng
tài xế lắc lắc đầu, hỏi
shi bu shi tang ren jie na jian?
(chẳng có nhẽ khẩu âm tiếng Anh làm lật tẩy tôi?)
shi de, tôi nói

ông chau mày, hỏi lại
hai mai zeoi kan zung joeng ce zaam gwo gaan?
(chẳng có nhẽ khẩu âm Quảng Đông đã lật tẩy tôi?)
hai aa, ng goi

ông chẳng nói thêm gì
xe chạy
theo những dãy đèn đường
chìm vào bóng tối xa xăm

cái ping-an ping-guo (ipad pin mặt trời)
                   ì ra  sau cửa kính chắn gió
sau gương còn treo
bùa hộ thân tam giác chữ đỏ nền vàng
những dịch giả lớn
vượt trùng dương đến đại lục phương xa
dùng ngôn ngữ quê nhà an ủi người đồng hương xa lạ.
người bạn ngồi đằng sau
kể chuyện mất đồ khi đi du lịch nước ngoài
tôi và tài xế ngồi trước
kì cục đợi chờ
từ tiếp theo
mãi mãi không bao giờ nói

- Chris Song
- Sử Nguyễn dịch từ bản tiếng Trung
- bức tranh của Sử Nguyễn

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR