con rắn nhả ra một quả tim độc
văn xuôi của những giấc mơ (3)
Author: Nguyễn Man Nhiên
Published on: 1/4/2016 10:40:34 PM

đêm đó tôi đã nuốt phải thị trấn
đang nhào lộn với quả phạt đền
bát phở nóng rơi đánh huỵch
trong ánh sáng chìm của mùa hè
những người khác
gào lên khi bóng chạm tay
bên ngoài trạm xăng quốc lộ

vào phút đá bù giờ
tôi nhìn thấy một con mèo
đi dọc theo gờ cửa sổ
hình như nó vừa ăn cắp sữa
trên núm vú cô nàng tóc xoăn
đang mải xem truyền hình
ở một quán bar náo nhiệt

xong trận đấu
chúng tôi kéo nhau xuống đường
uống bia hơi và lảm nhảm như say rượu
tôi biết những cái đồng hồ treo tường
đồng loạt dừng lại lúc nửa đêm
sau khi đã cứu chuộc nhân loại
từ chiếc cúp

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR