we are all learning to utter our names
Jacques Smit
Author: Jacques Smit
Published on: 12/2/2015 3:45:30 PM
Equus Ferus Caballus

Mi đang mất một mắt nhìn. Bên trái. Của cái lỗ bị ngắt quãng bởi những con ruồi. Và một sự trì níu của bạo lực. Một thứ quả chín mọng của đám rận nhảy vấy ố đôi cánh mi. Say. Ta sẽ không can thiệp vào lễ thánh của mi. Cũng không là đôi tay nuôi nấng của mi. Hãy nhớ. Đêm đó bên con đường. Dưới tán cây cháy rụi. Kerkorrel. Mi thu hẹp bờ cỏ nông choèn. Một bóng ma quét qua tấm toan vẽ làm từ bụi rơi và thân cây. Trên con đường khe rãnh. Tổn thương như một chiếc môi. Ta ngửi mùi trở lại. Mi vỡ sóng.

//Nhng t tiên ca loài nga hoang Roosand ln đầu tiên ti Cape thông qua nhng người Hà Lan định cư vào đầu thế k 17. Ban đầu chúng được s dng trên các trang tri và sau đó trong cuc chiến Anglo-Boer – và ging nga này đã tr nên gn tuyt chng cùng vi quá trình công nghip hóa tăng mnh. Qua thi gian – móng guc ca chúng đã tri rng ti các vùng nước ngp xung quanh. Chúng không phi đối mt vi các động vt ăn tht//

Nam Phi 2014


http://www.pursuethewolf.com/

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR