một kẻ băng ngang đường không đợi đèn
Sặc hương khôi hài
Author: Đỗ Văn Hoàng
Published on: 12/2/2015 3:32:43 PM

 
                                          Hương khôi hài
                                           độc tấu
                                           dạ dày Xuân


Tôi vốn tử tế
đề nghị cái chết sâu đất
trườn ươn ướt
dưới bờ môi
em vốn sặc hương khôi hài
-kẻ hôi của nhận gia tài quả đất
chớ kiện cáo
thâm mày mây xanh.
Hương khôi hài vốn nhiều mây đen
tôi tử tế trề đêm
-giấc mơ lột kén
chân mày bướm đêm-
liếm lem nhem mascara
đừng để buổi sáng bất hạnh
vì em.
Như thế em ê hề tử tế
như con bò gặm đôi đời cỏ úa
đẹp đôi lần Quý Phi
rên nhiều lần một đêm
ho sặc sụa
hương khôi hài có nhiều dâm ô.


- ảnh của Jacques Smit

Kaitlin Rees dịch

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR