To something picturesque beyond the frame

Nguyễn Thanh Hiện, was born in 1940 in An Nhơn, Bình Định province, in the center of Việt Nam. Before 1975, he graduated with a degree in Philosophy from Saigon University’s Literary Department and started writing while in college. After 1975, he taught in high schools and worked for local cultural deparments. His books include Những khoảnh khắc giữa ngày và đêm (fiction and nonfiction, 1986), Khúc Rọ Rưa (short fiction, 1998), Trở Lại Xương Quơn (novel, 2008) and recently has selfpublished several novels and poetry. He is living in Quy Nhon.Nguyễn Thanh Hiện, sinh năm 1940, ở An Nhơn, Bình Định. Tốt nghiệp Cử nhân triết học (Đại học văn khoa Sài Gòn). Bắt đầu viết truyện trong những ngày còn là sinh viên. Từng đi dạy học và công tác trong ngành văn hóa. Đã in Những Khoảnh Khắc Giữa Ngày Và Đêm (tập truyện ký, 1986), Khúc Rọ Rưa (tập truyện ngắn, 1998), Trở Lại Xương Quơn (tiểu thuyết, 2008) và gần đây tự xuất bản nhiều tiểu thuyết và thơ ca. Hiện sống tại TP. Quy Nhơn.

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR