Đêm, tôi đào luyện phép màu hợp thể: tôi thành người thành thế giới thành vũ trụ

Lê Minh Phong, born 1985, a writer and self-taught painter. He is living in Huế, Vietnam and working for Song Huong literary magazine. His works frequently appear in some online magazines including Tienve and Damau. His painting was chosen for the Group exhibition at Denmark Embassy in Hanoi in 2014 and his debut personal exhibition was taken place at L'espace, Huế, 2015. He's the auhors of two books of short fictions: Not enough to call it a moment/Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc (Phương Nam, 2011) and In a cheer of fire /Trong tiếng reo của lửa. (Trẻ publisher, 2015) 


Lê Minh Phong sinh năm 1985, là nhà văn và hoạ sĩ tự học. Hiện sống tại Huế và làm việc tại Tạp chí Sông Hương. Tác phẩm của anh xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng Tiền Vệ và Damau. Anh có tranh trong triển lãm nhóm tại Đại sứ quán Đan Mạch, Hà Nội năm 2014 và triển lãm cá nhân tại Viện văn hóa Pháp tại Huế năm 2015. Các tác phẩm văn học đã xuất bản: "Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc", Phương Nam xuất bản 2011. "Trong tiếng reo của lửa, Nxb Trẻ, 2015.
 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR