đừng e dè phát âm sai

Author:

Tran, a.k.a Jill Tran (born 1993) – painter and writer. She is the only child of a middle-class Saigonese family with no artistic background, and was an introvert growing up. Her childhood was influenced by folktales, which become her endless source of inspiration not so long after that. She now lives in Singapore.
 

The Speaker:

Huan – a 23-year-old Chemistry D.Phil student in Oxford. He loves British culture, which explains why he truly enjoys watching/playing cricket, prefers the English accent to the American, and always dips the biscuits into his cuppa. Having spent his undergrad days in Singapore, he met Trân 6 years ago while studying at the same university, and they now are happily engaged.

 
 Tác giả:

Trân, hay còn gọi là Jill Tran (sinh năm 1993), một người thích vẽ và biết viết. Là con một trong một gia đình trung lưu ở Sài Gòn không dính dáng gì với nghệ thuật, cô sống nội tâm và khá khép kín.  Chính truyện và thơ dân gian đã nuôi dưỡng tuổi thơ cô, và trở thành nguồn cảm hứng vô tận cả về sau. Hiện tại, cô đang sinh sống ở Tân Gia Ba.

Người diễn đọc:

Huân – nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Hoá học ở Oxford, 23 tuổi. Anh rất thích văn hoá Anh, cho nên không mấy ngạc nhiên khi anh đam mê môn cricket, chuộng giọng Anh-Anh hơn Anh-Mỹ, và luôn luôn chấm bánh bích-quy vào tách trà của mình. Từng có một khoảng thời gian ở Singapore, anh gặp Trân 6 năm về trước khi cả hai đang cùng theo học một trường Đại học, và hai người vừa mới đính hôn cách đây không lâu.
 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR