We are a public bathroom
Trở chứng
Author: Toby Fitch
Published on: 9/10/2015 5:08:53 PM

Tôi gieo những khu rừng, và chúng úa tàn
phía sau lưng. Đèn giao thông
 
trong tim tôi. Màu gì? Không biết nữa.
Tiếng tru dài xoáy vòng trong đầu

đâu phải kền kền, là hào quang tôi. Lưỡng bội tôi ám mình
trong những ô kính, những hồ; cỡ mắt hắn
 
xói mòn khí phách tôi. Bất cứ đâu tôi tới, máy dò
kim loại trở thành kim loại và mùi đường
 
khét cháy dò theo - lách tách, luôn lách tách.
Khi đụ, trí tôi dạt vòm. Những ả điếm của tôi
 
nói, thiếu chà xát. Tôi đoán tôi động vật
máu lạnh, hộp sọ đặc bọ cuốn chiếu,
 
nhãn giới tôi tán loạn những ngôi sao khò khè:
trong tấm gương trên trần nhà, các phép lạ
 
đã ngừng. Tôi mò mẫm bằng giác mạc mù mịt
cay đắng, cây độc cần trên lưỡi tôi – băn khoăn gì
 
Tôi bị sổ mũi! Chỉ một cơn ác mộng
làm tôi ngủ được đêm nay.


-- dịch bởi Nhã Thuyên

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR