Cột đèn sẽ thả lưỡi nói, “mừng đã về nhà"
l[nh]ảm 6
Author: Bỉm
Published on: 9/21/2015 5:00:30 PM

nhớ lại giấc mơ đêm 14/3/2008

miệng mỉm cười
thân người chéo qua chiếc giường sắt
giơ tay trái lên
trong khi tay phải đã được lột da, tách xương, lọc thịt

tiếp tục nhìn gã giấu mặt
giúp mình lột da, tách xương, lọc thịt
mình thở
nhgỉ
hít
nghỉ
thở

mắt liếc
mắt liếc
liếc
lưỡi không lè

gã làm xong xuôi
mất 7 phút 30 giây
mình nằm im
nhìn thân thể
nhìn hai cánh tay của mình

đã được róc
không có máu
không có bụi bẩn
mình không khóc, không cười
nhắm mắt

mở mắt

mắt chớp
mắt chớp
chớp mắt

ngồi im
chờ sáng
chuẩn bị bộ não cho công việc của ngày mới!

=> không thì chết đói mất, hoặc đi theo bọn hành
khất

 
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR