I will do you with words
thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi
Author: Phạm Vũ Văn Khoa
Published on: 9/21/2015 5:04:10 PM

Em có nghe ra điều gì nhàn rỗi.
Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợi dây thắt cổ.
 
Nghĩ về một ly cocktail và
cơn mưa tháng chín, một sợi
chỉ nơi cổ áo và cái
nhìn trộm, vài đám mây và cơn
 
bạo bệnh, một người điên và
nhạc Schubert, sự cô độc
và tranh René, một viên
sỏi và nỗi bận tâm của kiến,
 
những ụ màu vụn vỡ và
sự tịch lặng của các vết
thương, sau chót là ý nghĩ
trôi lơ lửng về một quan tài
 
không nắp đậy, dù lời hàm
hồ triển hạn, những ẩn dụ
ngôn từ đọa vong thì sự
ra đi cũng là lời ở lại
 
dẫu chỉ là rơi rụng tuyệt
vọng trên các câu chữ rời
rạc, những bóng ma và câu
chuyện trên nóc nhà, em chớ bận
 
tâm chuyện bên trong chiếc quan
tài bởi lẽ cuộc đời này
cũng chỉ là chiếc quan tài
lớn không vách không thơm mùi
 
nhựa gỗ, anh sẽ kể em
nghe đời sống của mộng tưởng
khi chúng ta nằm trong quan
tài ngắm mặt trăng hình chữ nhật.
 
Em có nghe ra điều gì nhàn rỗi.
Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợ dây thắt cổ.
 
_______
* nhan đề một tác phẩm của Rainer Maria Rilke

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR