Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợi dây thắt cổ
Sát nhân
Author: Nguyễn Thị Hải
Published on: 10/30/2017 8:20:27 PM

Tôi đi hái những bông hoa tím

Xuyên qua những bụi cỏ che lấp đầu

Ở đấy tôi gặp một người đang ẩn náu

Tôi hỏi: anh là ai, làm gì ở đây?

Người đó trả lời: tôi là kẻ sát nhân

Đang chạy trốn

Tôi bảo: tôi sẽ không tố giác anh

Tôi chỉ đi hái những bông hoa tím

Cho căn phòng nhỏ của tôi

Có chút thiên nhiên

Người đó bảo: được

Cô hãy đi đi

Ở đây có nhiều hoa tím

Cô hãy hái thật nhiều

Và hãy giữ lời hứa

Tôi gật đầu

Cách một quãng xa xa

Tôi toan hái tiếp những bông hoa tím

Chợt tôi thấy

Những bông hoa run rẩy

Trước cánh tay tôi

Giơ ra như của một người nào khác

 

- ảnh của Yến Dương

 
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR