don't be afraid of mispronunciation
i & e
Author: Phan Bá Thọ
Published on: 10/30/2017 8:20:37 PM

cứ mỗi 3 giờ đồng hồ lại phải tuồn qua cổ họng một

ly cà phê cộng ít bụi đường

phải nhớ thả vào dạ dày một cái gì đó để ngáp

xăng, nhớt, bánh mì, bia ôm phở & v.v. điện đóm

mỗi ngày, cũng nên đẻ ra một cái chi đó để chắc điều

này: ừ, mình đang sống

giữa sống & chết

chết nhăn răng, lăn quay & lãng xẹt

chết thơm tho đường bệ hay chết một cách tỉ mỉ, tôi chọn

sống, để đẻ đái rộn ràng & bừa phứa

lúc khoái trá đợi đẻ, tôi thèm một người bạn

để trò chuyện, để được an ủi, hăng say mà đẻ

những ngày việt nam sea games, à không

những ngày cầm cái một sòng bài cào

ăn thua bạc lẻ với bọn láng giềng

để đảm bảo sức khoẻ cho trâu vàng [cái biểu tượng

nhảm nhí của sòng bạc]

mọi cái liên hệ dính dáng tới i đều bị bóp cổ

internet, in ấn tài liệu phản động, hay in → nhà đá

[cái này tạm thời dành riêng cho các em nhỏ chích choác

giựt giọc, vì sự sạch đẹp cần có của vỉa hè] & tôi

mất đứt liên hệ với những người bạn, không đâu vào đâu

tôi mất luôn cả tử cung, buồng trứng &

cái khoái cảm giao hợp

tôi, một kẻ ái mộ kỹ xảo điện ảnh, thích u.f.o

sống thiệt & thích

vừa làm tình vừa gối đầu lên net

lúc này, chốn này, người ta bóp cổ rồi đốn hạ i, e

chắc, phải lại fuck với người ngợm [chán quá]

à, nếu tồn tại trên cái việt nam này mà bị thiến mất

cái chữ i nhõng nhão kia đi

cao to lắm, thì cũng chỉ là một con vẹt nằm co & không lưỡi

 

saigon 2003

In lần đầu trong tập Đống rác vô tận/ Endless rubbish heap (Giấy Vụn xuất bản, 2006)

- ảnh của Yến Dương

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR