Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợi dây thắt cổ
Một phút lơ là tam đoạn luận
Author: P.K.
Published on: 9/6/2016 3:12:13 PM

41 năm sau chiến tranh

Tháng tư là tháng độc ác nhất
Có lẽ vì nó là khởi đầu của mùa xuân
Mùa xuân là biểu tượng của sự sống
Mà sống thì ác

Tháng tư là chén thuốc của Socrates
Nhờ nó chúng ta biết
Sự thật là gì

Khi đóa hoa nở trên những nấm mồ
Và những ngả đường mọc ra từ sự thỏa hiệp đần độn giữa tình yêu và trí nhớ
Buổi sáng trở về trong thành phố
Bầy chim sâu quay lại công viên
Những đứa trẻ sơ sinh cùng một tên

Hòa Bình

Chúa thoát tội đóng đinh
Cam kết sẽ chối từ gươm giáo
Tự tay rót những chén nước thánh loãng thếch
Sự thật là
Chẳng còn sự thật nào hết

Ngoài cái vỏ đạn mắc kẹt trong ký ức rỉ hoen qua rất nhiều mùa mưa
Im lặng như một lá thư
Viết rồi không gửi

Địa chỉ có thể đã thay đổi
Ngôi nhà có thể phá đi
Người nhận có thể đã dọn về quê hoặc chết
Chết
Người nhận là người
Nên người nhận phải chết

Vì lẽ đấy
Tôi sẽ không bao giờ nguôi quên tháng tư
Tháng tư
Vĩnh viễn là tháng độc ác nhất

 

-P.K.
-ảnh của 
Dao Strom

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR