If we have brought a species to extinction let it flood and fill our minds with sound
Định chế [hay là luật] của cầu tiêu công cộng
Author: Lý Đợi
Published on: 9/30/2015 3:30:44 PM

 + tất nhiên là theo quan sát được ở Tp.HCM, và riêng tặng Vi Thuỳ Linh, Hà Nội.

- Không đạp chân lên bồn cầu
- Không bỏ băng vệ sinh vào bồn cầu
- Không viết vẽ bậy lên tường [ngay cả thơ]
- Không tiêm chích ma tuý, chất gây nghiện, kích thích
- Không lợi dụng buồng kín dùng di động làm lộ bí mật quốc gia
- Không khạc nhổ, vứt rác, tàn thuốc bừa bãi
- Không thủ dâm
- Không được sử dụng bao cao su [cả nam lẫn nữ]
- Không được chửi thề
- Không được quên dội nước

- Không được quên trả tiền
- Không được quên đồ đạc tư trang


Và cuối cùng: XIN GIỮ VỆ SINH CHUNG

MẶC KỆ VỆ SINH RIÊNG

XIN GIỮ VỆ SINH CHUNG…

XIN GIỮ VỆ SINH CHUNG:
là thuật ngữ áp ảnh trong đời sống vật chất và tinh thần của Việt Nam tôi
vì tất cả Đồng bào
vì tất cả Đồng phục
vì tất cả Đồng tâm
Vì tất cả Đồng loã
Vì tất cả Đồng đạo
Vì tất cả Đồng môn
vì tất cả Đồng chí
vì tất cả Đồng bệnh

Vì tất cả Đồng thau
Vì tất cả Đồng hoang
Vì tất cả Đồng đồng… như nhau

Lười biếng, ngu dốt, phá bỉnh, bôi bẩn, xuyên tạc và trù dập lẫn nhau… là nghề của
chúng tôi
Chúng tôi sống theo pháp [thuật] luật [rừng]
Chúng tôi là cái cầu tiêu công cộng
Không thế này, không thể nọ…

Nhưng cuối cùng cũng phải: GIỮ VỆ SINH CHUNG


-- phác thảo của Nguyễn Thế Hoàng Linh

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR