tất cả chúng ta đều đang học mở tiếng tên mình
Truyền đạt
Author: Yang Xie
Published on: 9/30/2015 3:32:09 PM

Tại quán bar, chiếc bàn ngăn cách chúng tôi

Anh nói: ‘Tôi, một thi sĩ thành khẩn…’
Tôi hạ đầu, để ý trái dâu đã nẫu một nửa

Tại quán bar, chiếc bàn ngăn cách chúng tôi

Anh nói: ‘Khi tôi đối mặt với sự tuyệt vời và phong phú của tiếng Trung...’
Tôi vươn ba ngón tay, lặng thinh nhón lấy trái dâu

Tại quán bar, chiếc bàn ngăn cách chúng tôi

Tóc anh được cắt rất ngay nhưng cái cằm bọng đã
sáng bóng, nhờn
Tôi nhai quả dâu, nhấm nháp vị loét lạ lẫm

Tại quán bar, chiếc bàn ngăn cách chúng tôi

Bỗng chợt tôi nhớ một bài thơ của anh mình đã đọc: ‘Tháng Bảy,
ngọn lửa băng giá
Đã rực cháy cùng biển cả khi tôi chứng kiến tia chớp đã khước từ
được sang sửa…’

Tại quán bar, chiếc bàn ngăn cách chúng tôi

Yên lặng, tôi phun ngay mớ mình đã nhai lấy từ trên bàn
Chợt nghĩ: rõ ràng là sai lầm khi bỏ trái dâu
vào miệng

-- dịch bởi Iris Tiên từ bản dịch tiếng Anh của Ouyang Yu

(trong tuyển tập xuất bản bởi Vagabond Press : Poems of Yi Sha, Shu Cai & Yang Xie)
-- ảnh của Nguyễn Man Nhiên

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR