Except I am too shy to speak that quietly

Based in Hà Nội, Nguyễn Quốc Thành explores issues of queer aesthetics and activism through photography, writing, performance, installation, clothes making and organising art events. In 2013, he founded and organised Queer Forever! – an interdisciplinary platform for sharing love and knowledge on queerness and Vietnamese culture, which is the first queer art festival in Việt Nam. Queer Forever! collaborates with individuals, groups and organisations through a regular program of talks, film screenings and art exhibitions. Queer Forever! 2016 is scheduled to take place 16-18 September 2016 in Hà Nội and will feature a mini South East Asia queer film festival and a forum on queer expression in arts in South East Asia.

Quốc Thành is a founding member of Nhà Sàn Collective – an independent contemporary art collective in Hà Nội, and has participated in performance art festivals and exhibitions in Việt Nam, Japan and the US.Sống và làm việc tại Hà Nội, Nguyễn Quốc Thành hoạt động tích cực cho phong trào queer và tập trung khám phá tính thẩm mỹ của phong trào này qua các lĩnh vực như nhiếp ảnh, phê bình, trình diễn, thiết kế trang phục và tổ chức sự kiện. Năm 2013, Quốc Thành sáng lập và tổ chức liên hoan nghệ thuật queer đầu tiên ở Việt Nam Queer Forever! – là không gian chia sẻ tình yêu, tri thức queer và văn hóa Việt Nam. Ngoài việc tổ chức liên hoan nghệ thuật, Queer Forever! còn hợp tác với các cá nhân, nhóm và tổ chức để thực hiện chương trình gặp gỡ, nói chuyện nghệ thuật, chiếu phim và triển lãm. Queer Forever! 2016 sẽ diễn ra vào 16-18 tháng 09 năm 2016 tại Hà Nội, với một liên hoan phim queer nhỏ và diễn đàn về biểu đạt queer trong nghệ thuật tại các nước Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Quốc Thành còn tham gia liên hoan nghệ thuật trình diễn và triển lãm tại Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ và là người đồng sáng lập Nhà Sàn Collective – nhóm các nghệ sĩ độc lập tại Hà Nội.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR