the space between us is about as wide as a whisper

Jose F. Lacaba, born in 1945. He wrote journalism in English in the sixties, having abandoned college and gone to work as a copy editor and proof-reader at the Philippines Free Press. His Days of Disquiet, Nights of Rage is an on-the-ground narrative of the protest demonstrations and riots that preceded the imposition of martial law in 1972. He was detained for two years during the Marcos dictatorship for his political and labor activism. Among his scripts are those for three of Lino Brocka’s best films, My CountryJaguar and Orapronobis, and films by other highly regarded directors of the New Wave. He has received much public recognition for his screenwriting, including the Aruna Vesedev Lifetime Achievement Award in 2008.  His first book of poems, Ang Mga Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz (The Amazing Adventures of Juan de la Cruz), came out in 1979. Having begun with poems in fixed forms or comic internal rhyming or both, he has become freer in recent work, which evokes the texture of daily life in the megacity. His disillusioned irony, his moral realism, underplays his sympathies.

Jose F. Lacaba sinh năm 1945. Ông viết báo bằng tiếng Anh những năm 1960, bỏ trường đại học và làm biên tập và đọc bông cho Philippines Free Press. Tác phẩm Days of Disquiet, Nights of Rage  (Những ngày xáo động, những đêm cuồng) là một tự sự trần trụi về các cuộc biểu tình và bạo loạn xảy ra trước khi áp dụng thiết quân luật năm 1972. Ông bị cầm tù hai năm trong chế độ độc tài Marcos vì các hoạt động chính trị và lao động của ông. Ông là tác giả của các kịch bản của ba bộ phim hay nhất của Lino Brocka, bao gồm My CountryJaguar  và Orapronobis, và các bộ phim khác bởi những đạo diễn được đánh giá cao trong Làn Sóng Mới. Ông được đánh giá cao vì sự nghiệp kịch bản phim, bao gồm giải Thành Tựu Trọn Đời Aruna Vesedev năm 2008. Tập thơ đầu tay của ông Ang Mga Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz  (Những cuộc phiêu lưu kì diệu của Juan de la Cruz) ra đời năm 1970. Bắt đầu với các bài thơ trong các hình thức truyền thống hoặc nhịp điệu bên trong hài hước, ông dần tự do hơn trong các tác phẩm gần đây, bao gồm các văn bản của cuộc sống hàng ngày ở các siêu đô thị. Sự mỉa mai vỡ mộng, chủ nghĩa hiện thực đạo đức có xu hướng kiềm chế một cách tinh tế những biểu hiện cảm thông nơi ông.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR